1/ Bảo mật thông tin khách hàng

-Chúng tôi cam kết không sử dụng thông tin khách hàng vào mục đích khác, toàn bộ tên số điện thoại địa chỉ...sẽ được bảo mật . Chỉ dành mục đích trao đổi thông tin hàng hóa giữa khách hàng với KIMNAMS.