Cách đổi trả quần áo trẻ em mua tại Kimnams

1/ Hàng mua trong vòng 14 ngày kể từ ngày mua. Cụ thể: 1 mẫu còn đủ số như ban đầu mua sẽ được đổi lại mẫu khác. Người mua sẽ chịu thêm phí 10% trên giá buôn.

2/ Hàng lỗi hỏng được đổi trả trong 20 ngày kể từ ngày mua.

3/ Đối với thương hiệu Dumy Kids sản phẩm sẽ được bảo hành trong 1 năm về chất lượng sản phẩm.