1/ Thanh toán tiền mặt

– Khách hàng mua hàng trực tiếp tại cơ sở KIMNAMS , thanh toán trực tiếp đơn hàng mua bằng tiền mặt tại cơ sở của KIMNAMS.

2/ Thanh toán tiền chuyển khoản

– Khách hàng ở xa không có điều kiện qua cơ sở KIMNAMS mua hàng trực tiếp, chuyển khoản theo tài khoản cá nhân được KIMNAMS cung cấp số tài khoản. Tài khoản này chỉ do chủ KIMNAMS cung cấp cho khách hàng để đảm bảo tính xác thực của tài khoản.