Không chọn siêu thị việt, kêu gọi người nước ngoài dùng hàng việt