Những sự thật về quần áo trẻ em có thể khiến bạn ngạc nhiên.